რჩევები

მიღწეული შედეგები

გაცემული სესხები: 10.7 მილიონი აშშ დოლარი
წლიური დანაზოგი: 233,539 მგვტსთ/წ
CO2 შემცირება: 112,544ტ/წ

საერთაშორისო და ადგილობრივი გუნდი

გაგაცნობთ სიახლეებს და მოგცემთ რჩევას თქვენი პრობლემის გადასაჭრელად. ჩვენი ექსპერტები გაგიწევენ უფასო ტექნიკურ-ეკონომიკურ შეფასებას ენერგოკრედიტში მონაწილე ბანკების სახელით 

პროდუქტები

კორპორატიული სესხი (2,5 მილიონ დოლარამდე)

სესხი მცირე ბიზნესისთვის (200, 00 აშშ დოლარამდე)
სამომხარებლო სესხი (15%იანი სუბსიდირებით) 

ჩვენს შესახებ > საბანკო პროდუქტები

საბანკო პროდუქტები

სხვადასხვა კლიენტისთვის არსებობს სამი ტიპის სესხი:

  • კორპორატიული სესხი (2,5 მილიონ აშშ დოლარამდე) 
  • სესხი მცირე ბიზნესისთვის (200 000 აშშ დოლარამდე) 
  • სამომხმარებლო სესხი 

ყველა ტიპის საკრედიტო რესურსისათვის გათვალისწინებულია ინვესტირების სტიმულირების მექანიზმი - 10-15% სუბსიდია (სუბსიდიის ოდენობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ აქ
საპროცენტო განაკვეთი განსხვავდება ბანკების, კლიენტების და სესხის ტიპის მიხედვით.გთხოთ მიმართოთ თქვენს ბანკსს.
სესხი შეიძლება იყოს 5 წლიანი, რაც დამოკიდებულია ბანკის გადაწყვეტილებაზე 

Share |